Ikona Spoof Detector

Spoof Detector 1.0.0 Wymagane ponowne uruchomienie

Autor: Taizoh Tsukamoto

Extension for Email Spoofing Detection

Ten dodatek został oznaczony jako eksperymentalny przez jego autorów