Ikona Message Filters Button

Message Filters Button 1.0 Wymagane ponowne uruchomienie

Autor: Chris Malek

Just a very simple add-on that adds a toolbar button to execute the "Run Filters on Message" from Tools menu.

Ten dodatek został oznaczony jako eksperymentalny przez jego autorów