Ikona Display Mail User Agent

Display Mail User Agent 1.8.2 Wymagane ponowne uruchomienie

Autor: Jürgen Ernst, TuxMAL

Wyświetla nazwę programu, z użyciem którego został napisany wybrany e-mail