Pictogram van Thunderbird Message Filter Import/Export Enhanced

Thunderbird Message Filter Import/Export Enhanced 1.0.3 Vereist herstart

door kounavi

Thunderbird Message Filter Import/Export Enhanced is a compatibility port of Wind Li's add on.
Original add on here: https://addons.mozilla.org/en-US/thunderbird/addon/thunderbird-message-filter-imp/

Deze add-on is door de ontwikkelaars ervan gemarkeerd als experimenteel