Pictogram van Evolution Mirror

Evolution Mirror 0.3.2 Vereist herstart

door Teester

Mirrors calendars to Evolution Database Server to allow them to be viewed through the gnome clock applet

Deze add-on is door de ontwikkelaars ervan gemarkeerd als experimenteel