Pictogram van Custom Alarms

Custom Alarms 0.5 Vereist herstart

door Philipp Kewisch

Customize the reminder dropdown in Sunbird and Lightning's event and task dialog.

To configure this extension, open the addon preferences from the addons manager.

Deze add-on is door de ontwikkelaars ervan gemarkeerd als experimenteel