Pictogram van ThreadKey

ThreadKey 1.4 Vereist herstart

door Onno Ekker, Luca Porzio

Druk op de toets ‘T’ om berichten op conversatie te groeperen, druk op de toets ‘U’ om ze weer ongegroepeerd weer te geven, net als je met ‘G’ gegroepeerd op soort weergeeft.