Pictogram van Add Search Engines for SeaMonkey

Add Search Engines for SeaMonkey 0.1.0.1.1-let-fixed Vereist herstart

door Herrminator

Add missing search-engine detection to SeaMonkey

Deze add-on is door de ontwikkelaars ervan gemarkeerd als experimenteel