Assegnate 4 su 5 stelle

W tym motywie w wersji 2.12 SeaMonkey nie pokazuje się okno: "Zapamiętanie Hasła" działa dopiero w wersji 2.15, ale ta wersja w moim systemie źle działa...
----
In this recital to SeaMonkey version 2.12 does not show a dialog: "Save Password" operates only in version 2.15, but this version on my system is malfunctioning ...

Questa recensione riguarda una versione precedente (0.0.10) del componente aggiuntivo.