תוספות מומלצות

הרשמה כמנוי

Mail Redirect נדרשת הפעלה מחדש מומלצים

Allow to redirect (a.k.a. "remail") mail messages to other recipients.

דירוג 4 מתוך 5 כוכבים (128)
36,526 משתמשים

Enigmail מומלצים

OpenPGP message encryption and authentication for Thunderbird and SeaMonkey.

דירוג 4 מתוך 5 כוכבים (221)
133,625 משתמשים

CompactHeader נדרשת הפעלה מחדש מומלצים

Add symbol in header plane to switch between compact and expanded view. Options to switch between one or two lines compact view, which buttons should be displayed in header pane. New beta version available from http://compactheader.mozdev.org/

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (171)
90,743 משתמשים

CardBook נדרשת הפעלה מחדש מומלצים

A new Thunderbird address book based on the CardDAV and vCard standards.

Twitter: @CardBookAddon

דירוג 4 מתוך 5 כוכבים (187)
40,870 משתמשים

Mail Merge נדרשת הפעלה מחדש מומלצים

Mass Mail and Personal Mail

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (162)
61,525 משתמשים