צלמית של MinimizeToTray revived

MinimizeToTray revived 1.3.2 נדרשת הפעלה מחדש

מאת Nils Maier

Minimizes windows into the system tray.