צלמית של ImportExportTools

ImportExportTools 3.3.0 נדרשת הפעלה מחדש

מאת Paolo "Kaosmos"

Adds some tools to import and export folders and messages

תוספת זו סומנה כניסיונית ע״י המפתחים שלה