צלמית של Enigmail

Enigmail 2.0.9

מאת Patrick Brunschwig

OpenPGP message encryption and authentication for Thunderbird and SeaMonkey.