צלמית של DownThemAll!

DownThemAll! 3.0.8

מאת Nils Maier, Federico Parodi, Stefano Verna

The first and only download manager/accelerator built inside Firefox!