Deilbhín Theotokos

Theotokos 1.0

le amhalaba

Orthodox Catholic Christian Icon Mary Our Lady Theotokos Jesus