Icono de glowygold-thunder

glowygold-thunder 8.0.06 Necesita reiniciarse

por glowplug

Black and gold theme.