Phan Tùng Quân

About me

Developer Information
Name Phan Tùng Quân
User since Feb. 8, 2014
Number of add-ons developed 0 add-ons
Average rating of developer's add-ons Not yet rated

My Reviews

AVIM

Rated 4 out of 5 stars

Phím tắt để On/Off gõ tiếng Việt chưa được thuận tay cho lắm. Tác giả chuyển qua được Ctrl + Shift thì hay

This review is for a previous version of the add-on (20080728.450.1-signed).