nguyenduyvuong

About me

Developer Information
Name nguyenduyvuong
User since July 3, 2011
Number of add-ons developed 0 add-ons
Average rating of developer's add-ons Not yet rated

My Reviews

Từ điển tiếng Việt

Rated 5 out of 5 stars

Rất cảm ơn addon của bạn.
Xin cho hỏi là nếu đưa 1 addon lên firefox thì phải cần những gì và điều kiện gì với firefox... và làm sao để có mục "Support this add-on: Contribute 11,11 US$" do mình hay do firefox đề ra và điều kiện như thế nào.... thanks

This review is for a previous version of the add-on (2.0.2.138). 

AVIM

Rated 5 out of 5 stars

Rất cảm ơn addon của bạn.
Xin cho hỏi là nếu đưa 1 addon lên firefox thì phải cần những gì và điều kiện gì với firefox... và làm sao để có mục "Support this add-on: Contribute 11,11 US$" do mình hay do firefox đề ra và điều kiện như thế nào.... thanks

This review is for a previous version of the add-on (20080728.450.1-signed).