Mr.H

About me

Developer Information
Name Mr.H
User since July 22, 2014
Number of add-ons developed 0 add-ons
Average rating of developer's add-ons Not yet rated

My Reviews

Black Shine

Rated 5 out of 5 stars

Đơn giản mà đẹp, thank

FlashGot Mass Downloader

Rated 5 out of 5 stars

Thank you very much!

This review is for a previous version of the add-on (1.5.6.4.1-signed). 

AVIM

Rated 5 out of 5 stars

Như title
----------------------------------------
update: đúng là mình dùng bản cũ thật (nút Đ). Cám ơn bạn rất nhiều vì đã mang đến một tiện ích tuyệt vời trong công việc của tôi.
À còn điều này nữa, giá kể bạn thêm được cái kiểu gõ tắt "][" thành "ươ" thì tuyệt. Mình gõ lâu năm nên giờ không dùng kiểu ấy nó cứ thấy thiếu thiếu làm sao ý. :D
"w" thành "ư" luôn nữa ^^

This review is for a previous version of the add-on (20080728.450.1-signed).