Khoa Truong

About me

Developer Information
Name Khoa Truong
User since Feb. 23, 2011
Number of add-ons developed 0 add-ons
Average rating of developer's add-ons Not yet rated

My Reviews

AVIM

Rated 5 out of 5 stars

Bạn Minh và bạn Hiếu có thể giúp mình cài trên firefox 4 beta 4 hay không, mình vào cài thì báo ko tương thích.
Sử dụng link này cũng báo không tương thích https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/2947/versions/

Cám ơn hai bạn nhiều

This review is for a previous version of the add-on (20080728.366).