khanhoct

About me

Developer Information
Name khanhoct
Location Vietnam
User since June 7, 2016
Number of add-ons developed 0 add-ons
Average rating of developer's add-ons Not yet rated

My Reviews

AVIM

Rated 5 out of 5 stars

Khi mình gõ ở các khung văn bản kết thúc bằng phím enter. VD khung chat của facebook, khung comment thì sau khi enter, chữ cuối cùng bị mất dấu. Kiểm = Kiêm, Định = Đinh...

// Đã được fix ở version beta mới nhất

This review is for a previous version of the add-on (*.5.6.0).