antiriajuu

About me

Developer Information
Name antiriajuu
User since June 14, 2016
Number of add-ons developed 0 add-ons
Average rating of developer's add-ons Not yet rated

My Reviews

AVIM

Rated 5 out of 5 stars

Quá chuẩn các bác ạ. Ibus trên linux chán quá, may biết được cái addon này. Chưa bao giờ viết review nhưng hôm nay phải lên đây viết 1 cái. Thanks tác giả.

This review is for a previous version of the add-on (*.5.6.0).