KienDP

About me

Developer Information
Name KienDP
User since Aug. 10, 2017
Number of add-ons developed 0 add-ons
Average rating of developer's add-ons Not yet rated

My Reviews

AVIM

Rated 5 out of 5 stars

ứng dụng rất hữu ích, hi vọng sớm có bản mới cho FF quantum
tuy nhiên trên chrome thỉnh thoảng mất dấu khi ấn enter cuối cùng, mình phải cách ra để khắc phục

This review is for a previous version of the add-on (*.5.8.0).