Rated 5 out of 5 stars

Quá chuẩn các bác ạ. Ibus trên linux chán quá, may biết được cái addon này. Chưa bao giờ viết review nhưng hôm nay phải lên đây viết 1 cái. Thanks tác giả.

This review is for a previous version of the add-on (*.5.6.0).