Rated 5 out of 5 stars

mình xài linux mint, không cài được unikey
Và bây giờ đã gõ được tiếng việt

This review is for a previous version of the add-on (*.5.3.0.1-signed).