Rated 4 out of 5 stars

Với bản FF mới 33.1.1 comment trên FB bị vô hiệu fix lại giùm đi

This review is for a previous version of the add-on (*.5.3.0.1-signed). 

AVIM 5.3.1 không còn gặp vấn đề này nữa. Xem các chi tiết tại <https://github.com/1ec5/avim/issues/105>. Xin bạn cập nhật AVIM từ <http://avim.1ec5.org/> hoặc <https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/avim/versions/>. Rất cám ơn bạn đã báo cáo lỗi này.