Rated 5 out of 5 stars

Như title
----------------------------------------
update: đúng là mình dùng bản cũ thật (nút Đ). Cám ơn bạn rất nhiều vì đã mang đến một tiện ích tuyệt vời trong công việc của tôi.
À còn điều này nữa, giá kể bạn thêm được cái kiểu gõ tắt "][" thành "ươ" thì tuyệt. Mình gõ lâu năm nên giờ không dùng kiểu ấy nó cứ thấy thiếu thiếu làm sao ý. :D
"w" thành "ư" luôn nữa ^^

This review is for a previous version of the add-on (20080728.450.1-signed). 

Bạn có sử dụng phiên bản AVIM nào và hệ điều hành nào? (Xem about:addons.) Tôi vừa thử 20080728.523b và 20080728.524 trong Firefox 30 trên Windows và Mac và Ctrl+Ctrl vẫn bật tắt bình thường. (Bạn có thể lấy phiên bản mới nhất tại <http://avim.1ec5.org/>.)

Có lẽ bạn đã cài đặt một phiên bản cũ hơn như 20080728.450?

————

https://github.com/1ec5/avim/issues/59
https://github.com/1ec5/avim/issues/60

Mời bạn tiếp tục cho ý kiến và báo cáo lỗi tại <https://github.com/1ec5/avim/issues/new> (ngôn ngữ nào cũng được). Cám ơn!