Rated 5 out of 5 stars

ứng dụng rất hữu ích, hi vọng sớm có bản mới cho FF quantum
tuy nhiên trên chrome thỉnh thoảng mất dấu khi ấn enter cuối cùng, mình phải cách ra để khắc phục

This review is for a previous version of the add-on (*.5.8.0). 

Trong Firefox thì không có vấn đề mất dấu khi bấm Enter, nhưng đây là một trong những lý do AVIM chưa tương thích với Firefox Quantum. Xin vui lòng theo dõi tiến trình viết lại AVIM tại https://github.com/1ec5/avim/issues/141.