Rated 5 out of 5 stars

Chờ mãi mới ra bản tương thích version 3.*. Mình đang dùng Ubuntu mà gõ tiếng Việt bí quá, SCIM cứ bị làm sao ấy. May mà có AVIM

This review is for a previous version of the add-on (20080224.66).