Εικονίδιο του Provider for Google Calendar

Provider for Google Calendar 68.2.1 Απαιτεί επανεκκίνηση

από Philipp Kewisch

Allows bidirectional access to Google Calendar