Εικονίδιο του gContactSync

gContactSync 3.0.0 Απαιτεί επανεκκίνηση

από Josh Geenen

Synchronizes contacts & groups between Thunderbird or SeaMonkey and Google Contacts. Imports Facebook friends, contacts you follow on Twitter, and more.