Εικονίδιο του Enigmail

Enigmail 2.2.4.1

από Patrick Brunschwig

OpenPGP message encryption and authentication for Thunderbird.