Symbol von Thunderbird Chat Notification

Thunderbird Chat Notification 1.3.0 Benötigt Neustart

von Forrest79

Upozornění na nové zprávy z chatu Mozilla Thunderbird. Upozornění pomocí informačního okna, tray ikony (kliknutí otevře konverzaci, tray ikona pouze pro Windows), zvuku a rozblikáním ikony na hlavním panelu.