Historie verzí doplňku Silent Block

19 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 3.3.0 13.4 KiB Podporuje Firefox pro Android 11.0 - 56.*, Firefox 4.0 - 56.*, SeaMonkey 2.1 - *, Thunderbird 5.0 - 57.0a1

Verze 3.2.0 13.4 KiB Podporuje Firefox pro Android 11.0 - 56.*, Firefox 4.0 - 56.*, SeaMonkey 2.1 - *, Thunderbird 5.0 - 56.0a1

Verze 3.1.0 13.4 KiB Podporuje Firefox pro Android 11.0 - 56.*, Firefox 4.0 - 56.*, SeaMonkey 2.1 - *, Thunderbird 5.0 - 54.0a1

Verze 3.0.0.1 14.0 KiB Podporuje Firefox pro Android 11.0 - 56.*, Firefox 3.0 - 56.*, SeaMonkey 2.1 - 2.49a1, Thunderbird 5.0 - 52.0a1

Verze 1.3.9.1-signed 10.8 KiB Podporuje Firefox pro Android 11.0 - 37.0a1, Firefox 3.5 - 37.0a1, SeaMonkey 2.1 - 2.34a1, Thunderbird 5.0 - 37.0a1

Verze 1.3.3.1-signed 10.5 KiB Podporuje Firefox pro Android 11.0 - 37.0a1, Firefox 3.5 - 37.0a1, SeaMonkey 2.1 - 2.34a1, Thunderbird 5.0 - 37.0a1

Verze 1.2.3.1-signed 9.8 KiB Podporuje Firefox pro Android 11.0 - 36.0a1, Firefox 3.5 - 36.0a1, SeaMonkey 2.1 - 2.33a1, Thunderbird 5.0 - 36.0a1

Verze 1.2.2.1-signed 9.7 KiB Podporuje Firefox pro Android 11.0 - 36.0a1, Firefox 3.5 - 36.0a1, SeaMonkey 2.1 - 2.33a1, Thunderbird 5.0 - 36.0a1

Verze 1.2.0.1-signed 9.6 KiB Podporuje Firefox pro Android 11.0 - 35.0a1, Firefox 3.5 - 35.0a1, SeaMonkey 2.1 - 2.32a1, Thunderbird 5.0 - 35.0a1

Now console logging is disabled by default.

Verze 1.1.4.1-signed 9.5 KiB Podporuje Firefox pro Android 11.0 - 35.0a1, Firefox 3.5 - 35.0a1, SeaMonkey 2.1 - 2.32a1, Thunderbird 5.0 - 35.0a1

Verze 1.0.4.1-signed 9.7 KiB Podporuje Firefox pro Android 11.0 - 34.0a1, Firefox 3.5 - 34.0a1, SeaMonkey 2.1 - 2.31a1, Thunderbird 5.0 - 34.0a1

Verze 1.0.2.1-signed 10.8 KiB Podporuje Firefox pro Android 11.0 - 34.0a1, Firefox 3.5 - 34.0a1, SeaMonkey 2.1 - 2.31a1, Thunderbird 5.0 - 34.0a1

Verze 1.0.0.1-signed 10.8 KiB Podporuje Firefox pro Android 11.0 - 30.0a1, Firefox 3.5 - 30.0a1, SeaMonkey 2.1 - 2.27a1, Thunderbird 5.0 - 30.0a1

Verze 0.0.11.6m.1-signed 10.9 KiB Podporuje Firefox pro Android 11.0 - 29.0a1, Firefox 3.5 - 29.0a1, SeaMonkey 2.1 - 2.26a1, Thunderbird 5.0 - 29.0a1

Now extensions.silentblock.altdir accepts non-ASCII chracters.

Verze 0.0.11.4m.1-signed 10.9 KiB Podporuje Firefox pro Android 11.0 - 23.0a1, Firefox 3.5 - 23.0a1, SeaMonkey 2.1 - 2.20a1, Thunderbird 5.0 - 23.0a1

Verze 0.0.11.3m.1-signed 10.8 KiB Podporuje Firefox pro Android 11.0 - 18.0a1, Firefox 4.0 - 18.0a1, SeaMonkey 2.1 - 2.15a1, Thunderbird 5.0 - 18.0a1

Verze 0.0.11.2m.1-signed 10.0 KiB Podporuje Firefox pro Android 11.0 - 18.0a1, Firefox 4.0 - 18.0a1, SeaMonkey 2.1 - 2.15a1, Thunderbird 5.0 - 18.0a1

Verze 0.0.11m.1-signed 10.0 KiB Podporuje Firefox 4.0 - 16.0a1

Verze 0.0.8.9m.1-signed 10.0 KiB Podporuje Firefox 3.6 - 16.0a1