Historie verzí doplňku Just Restart_TB68!

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.2 9.3 KiB Podporuje Thunderbird 68.0 - *