Historie verzí doplňku Gmail Buttons

7 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.0.0 19.6 KiB Podporuje Thunderbird 68.0 - 68.*

Works with Thunderbird 68.

OAuth is fixed.

Verze 0.8.1 23.5 KiB Podporuje Thunderbird 60.0 - 65.0

Thunderbird 60 support

Verze 0.7.3 20.9 KiB Podporuje Thunderbird 38.0 - 56.*

Add OAuth2 support.

Verze 0.7.0 1.4 KiB Podporuje Thunderbird 17.0a1 - 56.*

This version is broken. Manually download from GitHub instead.

Verze 0.5.1 10.1 KiB Podporuje Thunderbird 16.0a1 - 48.0

- Make visibility of GMail labels, message id and thread id optional.
- Fix 'FETCH UID' error message on non-GMail IMAP accounts.

Verze 0.5.0 9.9 KiB Podporuje Thunderbird 16.0a1 - 16.*

Edit: This version has know bugs. Please download v0.5.1 instead.

This version only works with Thunderbird 16.

Gmail labels will not work with Thunderbird versions < 16. Please use version 0.4.1 if you are using an older version of Thuderbird.

Also, this version is completely broken for Thunderbird 17+. Look for 0.6.0beta1 coming soon.

Verze 0.4.1 7.0 KiB Podporuje Thunderbird 7.0 - 15.*

Added workaround for bug in German version of Thunderbird, where server is not properly identified as a gmail server.