Historie verzí doplňku Copy Plain Text 2

10 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.6 86.9 KiB Podporuje Firefox 4.0 - 56.*, SeaMonkey 2.0 - 2.48, Thunderbird 3.0 - 51.0

Multiprocess compatibility.

Verze 1.5 78.2 KiB Podporuje Firefox 4.0 - 49.*, SeaMonkey 2.0 - 2.45, Thunderbird 3.0 - 48.0

Added option for remove zero-width spaces.

Verze 1.4 75.5 KiB Podporuje Firefox 4.0 - 44.*, SeaMonkey 2.0 - 2.39, Thunderbird 3.0 - 43.0

Added function to change the keyboard shortcut.

Verze 1.3.2.1-signed 59.8 KiB Podporuje Firefox 4.0 - 39.*, SeaMonkey 2.0 - 2.30, Thunderbird 3.0 - 33.0

Added Russian locale.

Verze 1.3.1.1-signed 57.5 KiB Podporuje Firefox 4.0 - 33.0, SeaMonkey 2.0 - 2.30, Thunderbird 3.0 - 33.0

Due to changes in the Firefox, changed shortcut Ctrl+Shift+C to Ctrl+Shift+U.

Verze 1.3.1-signed 57.5 KiB Podporuje Firefox 4.0 - 33.0, SeaMonkey 2.0 - 2.30, Thunderbird 3.0 - 33.0

  • Added new featute "Reformat special characters"
  • Added Italian locale
  • Added Dutch locale

Verze 1.2.1.1-signed 47.6 KiB Podporuje Firefox 4.0 - 30.*, SeaMonkey 2.0 - 2.23, Thunderbird 3.0 - 25.0

Code maintenance.

Verze 1.2.1-signed 44.3 KiB Podporuje Firefox 4.0 - 23.*, SeaMonkey 2.0 - 2.18a1, Thunderbird 3.0 - 21.0a1

Verze 1.1.1-signed 44.3 KiB Podporuje Firefox 4.0 - 21.0a1, SeaMonkey 2.0 - 2.18a1, Thunderbird 3.0 - 21.0a1

Added new feature Copy Without Spaces – useful when copy number banking account.
New locales.

Verze 1.0.1-signed 17.0 KiB Podporuje Firefox 3.6 - 18.*, SeaMonkey 2.0 - 2.15a1, Thunderbird 3.0 - 18.0a1