Historie verzí doplňku Close tab on ESC

7 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.0.8 4.6 KiB Podporuje Thunderbird 3.0 - 60.*

Compatibility changes for Thunderbird version 60

Verze 0.0.7 4.6 KiB Podporuje Thunderbird 3.0 - 52.*

Added setting to close all open message tabs when leaving Thunderbird.

Closing a tab with ESC now behaves like when closing the tab with a mouse click, so it keeps the index of the selected tab.

Verze 0.0.6 4.4 KiB Podporuje Thunderbird 3.0 - 45.*

Fixed issue of hiding CTRL + SHIFT + K list filter box when closing tab with ESC key. Added option to enable behaviour only for message tabs (thus leaving calendar and other tabs untouched).

Verze 0.0.5 3.0 KiB Podporuje Thunderbird 3.0 - 31.*

Verze 0.0.4 3.0 KiB Podporuje Thunderbird 3.0 - 5.0

Changes in this version:
  • Fixed the bug where some status bar items were missing (e.g. online/offline button)
  • Added setting to prevent going back to the first tab after tab close (can be found in the new preferences dialog)

Verze 0.0.3 2.0 KiB Podporuje Thunderbird 3.0 - 5.0

Updated add-on for Thunderbird 5.0

Verze 0.0.2 3.0 KiB Podporuje Thunderbird 3.0 - 3.2a1pre