Historie verzí doplňku Check Recipients

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.0.0rc.001318 29.0 KiB Podporuje Thunderbird 2.0 - 2.0.0.*