Historie verzí doplňku AutoarchiveReloaded

20 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.0.0.4 141.5 KiB Podporuje Thunderbird 68.0 a novější

Compatibility for Thunderbird 74
Internal improvements

Verze 1.0.0.3 142.4 KiB Podporuje Thunderbird 68.0 a novější

messages (internally) marked as non-junk were not archived

Verze 1.0.0.2 142.4 KiB Podporuje Thunderbird 68.0 a novější

Verze 1.0.0.1 138.7 KiB Podporuje Thunderbird 68.0 a novější

Verze 1.0.0.0 137.9 KiB Podporuje Thunderbird 68.0 a novější

compatibility for Thunderbird 68.
Redesign of settings.
activity view removed.
extended logging only at console (an no longer to a file)

This version of the addon will not(!) work with older versions of Thunderbird.

Verze 0.9.9.6.2 45.3 KiB Podporuje Thunderbird 8.0 - 60.*

Verze 0.9.9.6 43.1 KiB Podporuje Thunderbird 8.0 - 60.*

Verze 0.9.9.5 43.0 KiB Podporuje Thunderbird 8.0 - 60.*

compatibility with TB60

Verze 0.9.9.4 42.8 KiB Podporuje Thunderbird 8.0 - 58.*

Compatibility with Thunderbird 58

Verze 0.9.9.3 42.8 KiB Podporuje Thunderbird 8.0 - 49.*

- better compatibility with TorBirdy
- Bugfixing
- compatible with Thunderbird 49

Verze 0.9.9.2 42.7 KiB Podporuje Thunderbird 8.0 - 47.*

- Thunderbird 47 compatibitlity
- added russian translation

Verze 0.9.9.1 43.3 KiB Podporuje Thunderbird 8.0 - 45.*

Verze 0.9.9 43.3 KiB Podporuje Thunderbird 8.0 - 41.*

added french

Verze 0.9.8 41.3 KiB Podporuje Thunderbird 8.0 - 38.*

Verze 0.9.7 40.9 KiB Podporuje Thunderbird 8.0 - 31.*

added spanish translation

Verze 0.9.6 35.5 KiB Podporuje Thunderbird 8.0 - 31.*

First message is selected after archiving (instead of last).

Verze 0.9.5 35.3 KiB Podporuje Thunderbird 8.0 - 24.*

- added logging (useful for searching errors)
- corrected error with option dialog in Linux

Verze 0.9.4 33.3 KiB Podporuje Thunderbird 8.0 - 24.*

Added to possibility to autoarchive local folders, too
(Similar to RSS accounts: Thunderbird does not offer archive settings there, you can only use Thunderbird default archive settings, or you set mail.identity.default.archive_granularity / mail.identity.default.archive_keep_folder_structure manually)

Verze 0.9.3 33.3 KiB Podporuje Thunderbird 8.0 - 24.*

Bug:
Some messages without tags were handled as message with tags.

Verze 0.9.2 28.7 KiB Podporuje Thunderbird 8.0 - 24.*

- add (limited) possibility to archive RSS accounts (it is limited because you don't have Thunderbird archive options at such an account, therefore you can only archive with default settings)
- Bug: wrong setting could be used if you have multiple accounts