Historie verzí doplňku SeaMonkey Gray Modern

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.1 991.7 KiB Podporuje SeaMonkey 1.0 - 2.32

Corrected issues with chrome.manifest and install.rdf

Verze 1.0 991.7 KiB Podporuje SeaMonkey 1.0a - 2.32