Historie verzí doplňku FireFTP

58 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 2.0.31 1.0 MiB Podporuje Firefox 51.0 - 56.*, SeaMonkey 2.1 - 2.50.*

backwards compatibility fix for latest Firefox

Verze 2.0.28 1.0 MiB Podporuje Firefox 32.0 - 51.*, SeaMonkey 2.1 - 2.41.*

add diffie-hellman-group-exchange-sha256
fix sftp regression :-/

Verze 2.0.27 1.0 MiB Podporuje Firefox 32.0 - 48.*, SeaMonkey 2.1 - 2.41.*

fix bug in SSL exception dialog
add hmac-sha2-256/512 support

Verze 2.0.26 1008.8 KiB Podporuje Firefox 32.0 - 47.*, SeaMonkey 2.1 - 2.17.*

fix deletion of files when file is invalid

Verze 2.0.25 1008.8 KiB Podporuje Firefox 32.0 - 44.*, SeaMonkey 2.1 - 2.17.*

add support for latest firefox, fixing removal of let-block feature

Verze 2.0.24.1-signed 847.7 KiB Podporuje Firefox 32.0 - 35.*, SeaMonkey 2.1 - 2.17.*

Re-enable tip jar

Verze 2.0.23.1-signed 847.6 KiB Podporuje Firefox 32.0 - 35.*, SeaMonkey 2.1 - 2.17.*

fix blank password UI flow

Verze 2.0.22.1-signed 847.6 KiB Podporuje Firefox 32.0 - 42.*, SeaMonkey 2.1 - 2.17.*

adds new kex policy
other minor bug fixes

Verze 2.0.21.1-signed 845.1 KiB Podporuje Firefox 32.0 - 35.*, SeaMonkey 2.1 - 2.17.*

Firefox 32 compatibility update

Verze 2.0.20.1-signed 849.9 KiB Podporuje Firefox 32.0 - 33.*, SeaMonkey 2.1 - 2.17.*

Firefox 32 compatibility update (not backwards-compatible with 31)

Verze 2.0.19.1-signed 850.1 KiB Podporuje Firefox 21.0 - 31.*, SeaMonkey 2.1 - 2.17.*

Translation updates

Verze 2.0.18.1-signed 849.8 KiB Podporuje Firefox 26.0 - 29.*, SeaMonkey 2.1 - 2.17.*

various minor bug fixes/tweaks

Verze 2.0.17.1-signed 848.8 KiB Podporuje Firefox 21.0 - 22.*, SeaMonkey 2.1 - 2.17.*

Locale updates for Finnish and Czech.

Verze 2.0.16.1-signed 848.4 KiB Podporuje Firefox 21.0 - 26.*, SeaMonkey 2.1 - 2.17.*

fix compatibility with Firefox 22

Verze 2.0.14.1-signed 848.2 KiB Podporuje Firefox 21.0 - 22.*, SeaMonkey 2.1 - 2.17.*

fix compatibility with Firefox 22

Verze 2.0.13.1-signed 852.1 KiB Podporuje Firefox 18.0 - 21.*, SeaMonkey 2.1 - 2.17.*

fix dragging of files on linux
fix compatibility with firefox v.20
add all locales to version of FireFTP on addons.mozilla.org

Verze 2.0.11.1-signed 334.7 KiB Podporuje Firefox 18.0 - 20.*, SeaMonkey 2.1 - 2.17.*

fix bug with dragging files from outside of FireFTP

Verze 2.0.10.1-signed 334.6 KiB Podporuje Firefox 18.0 - 20.*, SeaMonkey 2.1 - 2.17.*

Fix bug with directories not working when cached

Verze 2.0.7.1-signed 333.0 KiB Podporuje Firefox 4.0b1 - 18.*

Fixed regression of migration of some accounts from previous eval() method

Verze 2.0.6.1-signed 333.0 KiB Podporuje Firefox 4.0b1 - 15.*

Fixed support for deleting files on OS/2 and SunOS
Fixed regression with navigating to directories via ftp:// links
Fixed regression of having missing directories when concurrent transfers enabled

Verze 2.0.5.1-signed 332.0 KiB Podporuje Firefox 4.0b1 - 15.*

Added support for transferring files over 4GB (finally!)
Added ability for accounts to be bookmarkable
Added pkey to ssh:// url, e.g. ssh://[email protected]/#pkey=%2FUsers%2Fblahuser%2F.ssh%2Fid_rsa (2.0.5 feature)

Verze 2.0.4.1-signed 332.0 KiB Podporuje Firefox 4.0b1 - 13.*

Improved trashing items on Linux
Fixed bug with permissions on Mac when remote editing with a custom program
Fixed edge case bug when editing file
Fixed saving passwords based on port #

Verze 2.0.1.1-signed 325.0 KiB Podporuje Firefox 4.0b1 - 13.*

Allow terminal access when using SFTP
Fix DNS leaking when using proxies
Improved custom commands UI

Verze 2.0.1-signed 324.0 KiB Podporuje Firefox 4.0b1 - 10.*

2.0 release: moving javascript SSH module from 'beta' to 'stable'
fixed some utf8 issues with SSH
fixed bug with not all passwords being exported

Verze 1.99.5.1-signed 323.0 KiB Podporuje Firefox 4.0b1 - 9.*

fixed/improved resuming of files in SFTP mode
improved SFTP for better stability, support for timestamp syncing, UTF8 characters

Verze 1.99.4.1-signed 322.0 KiB Podporuje Firefox 4.0b1 - 8.*

fixed handling of errors in SFTP to be handled more elegantly
fixed various other minor bugs

Verze 1.99.3.1-signed 320.0 KiB Podporuje Firefox 4.0b1 - 4.0.*

fixed issue with more directory listings related to STAT command

Verze 1.99.2.1-signed 320.0 KiB Podporuje Firefox 4.0b1 - 4.0.*

fixed issue with directory listing of some servers

Verze 1.99.1.1-signed 325.0 KiB Podporuje Firefox 4.0b1 - 4.0.*

Verze 1.0.10 600.0 KiB Podporuje Firefox 3.5 - 3.6.*

- fix issue with extra carriage returns at buffer boundaries when in ASCII mode
- fix issue with damaged files if REST command fails