Historie verzí doplňku Close Proxy Authentication

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.1.1-signed.1-let-fixed.1-signed 11.7 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 56.*, SeaMonkey 2.0 - *, Thunderbird 8.0 - 58.0

support Firefox 3.6

Verze 1.0.1-signed.1-signed 11.7 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 22.*, SeaMonkey 2.0 - 2.19, Thunderbird 8.0 - 22.*