Historie verzí doplňku Add-ons Sync Prefs

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 2.8 2.0 KiB Podporuje SeaMonkey 2.8a1 - 2.8.*