Icon of Tangobird

Tangobird 3.3.1 Requires Restart

per Haven667

Theme with Tango icons for Thunderbird.