Historial de versions del SendWithoutSubject

6 versions

Aneu amb compte amb les versions antigues!

Aquestes versions es mostren només com a referència i per a fer proves. Sempre heu d'utilitzar les darreres versions dels complements.

Versió 1.0.5 10.7 KiB Funciona amb Thunderbird 29.0 - 34.*

Follows TB code evolution.

Versió 1.0.4 10.4 KiB Funciona amb Thunderbird 3.0 - 27.*

Compatibility with TB 24.0

Versió 1.0.3 8.0 KiB Funciona amb Thunderbird 3.0 - 12.*

Suppression of global variable as recommended in preliminary review.

Versió 1.0.2 8.0 KiB Funciona amb Thunderbird 3.0 - 5.*

Thunderbird 5 compatibility

Versió 1.0.1 8.0 KiB Funciona amb Thunderbird 3.0 - 3.1.*

Correction of chrome.manifest by adding en-US locale path.

Versió 1.0 8.0 KiB Funciona amb Thunderbird 3.0 - 3.1.*