Historial de versions del Open Google Calendar

2 versions

Aneu amb compte amb les versions antigues!

Aquestes versions es mostren només com a referència i per a fer proves. Sempre heu d'utilitzar les darreres versions dels complements.

Versió 1.4 20.9 KiB Funciona amb Firefox for Android 48.0 and later, Firefox 48.0 and later, Thunderbird 60.0a1 and later

Versió 1.0 8.1 KiB Funciona amb Thunderbird 60.0a1 - 60.*