Historie verzí doplňku SeaTab-X-2

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.3.3 6.6 KiB Podporuje SeaMonkey 2.0 - 2.42

New to 0.3.3:

- Removed .close-icon class as it caused breakage when button is pressed on some themes.

Verze 0.3.2 6.6 KiB Podporuje SeaMonkey 2.0 - 2.36

New to 0.3.2:

- Added .close-icon class to tab close buttons
- Fixed skinny all-tabs button
- Removed vestigial labels on close buttons
- Removed and rearranged some redundant CSS