Добре дошли в Добавки за Thunderbird.

Добавете допълнителни възможности и теми, за да направите Thunderbird свой.

Затваряне

On the go?

Check out our Mobile Add-ons site.

Затваряне

Езикова поддръжка

Абониране

Grammar Checker Изисква рестартиране Препоръчанa

Checks grammar using LanguageTool.

Оценена с 4 от 5 звезди (14)
11 610 потребители

Zombie Keys (Multilanguage Keyboard) Изисква рестартиране Препоръчанa

Enter accents, diacritics, diaeresis, umlauts, ligatures etc. with keyboards of various countries (us,uk,ie,fr,it,ru,de,sv) - via easy to remember shortcuts or menu. Also supports all textboxes of the application (such as search, filters).

Оценена с 5 от 5 звезди (24)
1 620 потребители