Пиктограма на Tag Toolbar

Tag Toolbar 1.0.1 Изисква рестартиране

от H.Ogi

Add toolbar for toggling tags.